Postinor je nouzová antikoncepce (prášek po), kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku anebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.

Zobrazeny 2 výsledky

Více o Postinoru

Příbalový leták Postinor 2

tablety levonorgestrelum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Postinor-2 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Postinor-2 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Postinor-2 užívat
 3. Jak se přípravek Postinor 2 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Postinor-2 uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK POSTINOR-2 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Postinor-2 je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku anebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce. Jedná se o tyto případy:
 • Jestliže při pohlavním styku nebyla použita žádná metoda antikoncepce.
 • Jestliže antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či nesprávném použití kondomu, při prasknutí, zlomení, předčasném vynětí nebo změně polohy pesaru či diafragmy, při chybně ukončeném přerušovaném pohlavním styku (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní orgány).
 • Jestliže jste vynechala pravidelnou perorální antikoncepci (užívání antikoncepčních tablet).
Postinor-2 obsahuje syntetickou látku podobnou hormonu, která se jmenuje levonorgestrel. Zabraňuje početí 79% očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne. Přípravek Postinor-2 působí pravděpodobně tak, že:
 • zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;
 • zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno; nebo
 • zabraňuje zahnízdění již oplodněného vajíčka v děloze.
Přípravek Postinor-2 může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2, přípravek nezabrání otěhotnění po tomto druhém styku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POSTINOR-2 UŽÍVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Neužívejte přípravek Postinor-2 - jestliže jste alergická (přecitlivělá) na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku přípravku Postinor- 2 (viz bod 6). Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Postinor-2 je zapotřebí Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek Postinor-2 jako nouzový antikoncepční přípravek, protože nouzová antikoncepce pro Vás nemusí být vhodná: Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku mimoděložního těhotenství. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, není pro Vás přípravek Postinor-2 vhodný a musíte kontaktovat svého lékaře, protože pro Vás bude vhodnější jiný typ nouzové antikoncepce. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
 • jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud již těhotná jste.
 • jestliže již těhotná jste, přípravek Postinor-2 nemůže těhotenství přerušit. Přípravek Postinor-2 není „potratová pilulka“.
  Můžete být již těhotná, jestliže:
 • se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době očekávané menstruace;
 • jste měla nechráněný pohlavní styk před více než 72 hodinami, a to v průběhu téhož menstruačního cyklu.
Užití přípravku Postinor-2 se nedoporučuje, jestliže:
 • máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které ovlivňje způsob, kterým potravu trávíte;
 • máte závažnou poruchu jater;
 • jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);
 • jste v minulosti prodělala zánět vejcovodu (salpingitidu).
 • v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte některý z níže uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku Postinor-2 s lékařem nebo lékárníkem, protože tyto léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku Postinor-2:
 • barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin);
 • léčivé přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);
 • léčivý přípravek k léčbě HIV infekce (ritonavir);
 • léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění (griseofulvin);
 • rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum);
 • léčivo nazývané cyklosporin (potlačuje imunitní systém).
Pokud máte obavy z pohlavním stykem přenosných onemocnění Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem. Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom. Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování rodičovství nebo lékárníka o radu. Jak často můžete přípravek Postinor-2 užít Přípravek Postinor-2 užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud přípravek Postinor-2 použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu). Přípravek Postinor-2 nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění. Těhotenství Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná. Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Postinor-2 mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud přípravek Postinor-2 užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Postinor-2 objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve. Kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek. Ženy, které kojí, mohou užít přípravek Postinor-2, ale musí přijmout následující opatření. Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může dostat do mateřského mléka. Toto není považováno za škodlivé pro dítě. Nicméně, pokud máte obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení a poté odsávat po dobu 6 hodin po požití přípravku Postinor-2 mléko odsávačkou a toto znehodnotit. Tímto způsobem můžete snížit množství léčivé látky, které dítě požije s mateřským mlékem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není pravděpodobné, že by přípravek Postinor-2 ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, pokud pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Postinor-2 Jedna tableta přípravku Postinor-2 obsahuje 71,25 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK POSTINOR-2 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Postinor-2 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tento léčivý přípravek není určen pro použití u dětí. Užití tohoto přípravku se nedoporučuje u dětí mladších 12 let. Pokud je Vám méně než 16 let, můžete tablety užít jen na doporučení lékaře.
 • Užijte jednu tabletu přípravku Postinor-2 co nejdříve (ale ne později než do 72 hodin tj. 3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. Užití první tablety neodkládejte. Tablety jsou tím účinnější, čím dříve po nechráněném pohlavním styku je užijete.
 • Je důležité, abyste druhou tabletu Přípravku Postinor-2 užila 12 hodin (ne později než 16 hodin) po první tabletě. Můžete si nastavit budík, abyste věděla, kdy užít druhou tabletu.
 • Pokud si nejste jistá, kdy přesně tablety užít, požádejte o radu lékárníka.
Pokud budete mít po užití přípravku Postinor-2 ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění. Pokud jste zapomněla používat svou pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání podle pokynů uvedených v příbalové informaci svého antikoncepčního přípravku. Co dělat v případě zvracení Pokud zvracíte během 3 hodin po užití tablety, musíte neprodleně užít jinou tabletu. V takovém případě se okamžitě obraťte na svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství pro zajištění dalších tablet. Po užití přípravku Postinor-2 Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2 a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace užít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek Postinor-2 nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat. Po užití přípravku Postinor-2 se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda přípravek Postinor-2 fungoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější v zabránění otěhotnění. Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná. Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Postinor-2 Po užití přípravku Postinor-2 bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem. Jestliže jste užila více přípravku Postinor-2, než jste měla Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Postinor-2 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté (postihují více než 1 uživatelku z 10):
 • Nevolnost (nauzea);
 • Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení;
 • Můžete mít bolest v podbřišku;
 • Únava;
 • Bolest hlavy.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelek ze 100):
 • Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“.
 • Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstručního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.
 • Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať.
Velmi vzácné účinky (postihují méně než 1 uživatelku z 10000):
 • Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK POSTINOR-2 UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek Postinor-2 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Postinor-2 obsahuje Léčivou látkou je levonorgestrelum 750 mikrogramů v jedné tabletě. Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný škrob, bramborový škrob, monohydrát laktosy (71,25 mg). Jak přípravek Postinor-2 vypadá a co obsahuje toto balení Téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „INOR“. Balení: PVC//Al blistr. Jeden blistr obsahuje 2 tablety. Blistr je zabalený v papírové krabičce. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko.

Recenze

Hodnocení: 88 %

top